Udostępnij na FacebookUdostępnij na Twitterze

Kamienica w Podwórzu znajduje się w ścisłym centrum stolicy, przy ulicy Wilczej, jednej z najbardziej znanych w Warszawie, na odcinku między ulicami Kruczą i Marszałkowską. Nazwę ulicy nadano już w roku 1770. Fragment ulicy, przy której ulokowana jest inwestycja, powstał w roku 1881 i dość szybko został zabudowany. Obecnie ulica biegnie w taki sam sposób, jak w roku 1939.

Budynek przy Wilczej 22 wzniesiono w roku 1894. Autorami projektu byli uznani architekci Aleksander Woyde i Karol Kozłowski.  Pierwszy z nich Aleksander Woyde wybudował około 300 budynków w stolicy zaś Karol Kozłowski  był  między  innymi  twórcą  projektu  Filharmonii  Warszawskiej  oraz  przebudowy  Pałacu  Brühla
w Warszawie. Od samego początku  kamienica robiła duże wrażenie na mieszkańcach Warszawy i przyjezdnych. Często wymieniano ją w przedwojennym przewodniku po Warszawie, jako przykład francuskiego neoromantyzmu. Budynek powstał dla  jednego z założycieli Politechniki Warszawskiej, Henryka Korwin - Krukowskiego dziadka późniejszego profesora i rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Ulica  Wilcza  została  częściowo  zniszczona  podczas  II  Wojny  Światowej,  jednak  budynki  zachowane  były
w  na  tyle  dobrym  stanie,   że  większość  z  nich  odremontowano.    Kamienica  pod  numerem  22  jest  jedną
z ocalałych. Po wojnie została znacjonalizowana i dopiero w latach '90 XX wieku powróciła do rodziny przedwojennych właścicieli.

W roku 1945, przy ulicy Wilczej 22 w mieszkaniu jednego z profesorów, powstał zaczątek nowej Katedry Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym domu, w mieszkaniu innego profesora mieścił się zaczątek Katedry Geologii. Ponadto przy ulicy Wilczej mieszkało wielu znanych Polaków między innymi Bolesław Prus pod numerem 12 oraz Jerzy Wasowski pod numerem 11.