Add custom HTML to a Page

„SACRUM I POSTINDUSTRIALIZM”

 

Publikacja dr Marii Zwierz pt. „Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy” jest wspólnym projektem firmy RealCo Property Investment and Development (inwestora Młyna Maria) oraz wrocławskiego Muzeum Architektury.

 

W publikacji przedstawiono zarówno rozwój oraz przemiany zabudowy wysp od średniowiecza aż po czasy współczesne, jak i losy dawnych mieszkańców tego malowniczego zakątka miasta. Nie pominięto także ważnych wydarzeń, w tym tak dramatycznych jak pożary i powodzie. Książka charakteryzuje się niezwykle bogatym materiałem ilustracyjnym. W publikacji pokazano 217 grafik, w tym: mapy, pocztówki od prywatnych kolekcjonerów, projekty architektoniczne oraz fotografie. Pokazują one dawną i współczesną architekturę wysp, także zniszczenia i straty 1945 roku oraz powolną odbudowę. Na końcu albumu został umieszczony „Przewodnik po wyspach”, w którym krótko opisano zabudowę każdej z posesji, a tam, gdzie było to możliwe, podano informacje o dawnych właścicielach.

Książka ma 308 stron polsko-angielskiego tekstu, 217 ilustracji oraz twardą oprawę.

Historyk sztuki, dr Maria Zwierz, autorka publikacji „Sacrum i postindustrializm”, jak we wcześniejszych swych pracach zaprezentowała krytyczne i wieloaspektowe spojrzenie na przedmiotowe zagadnienie. Oddała do rąk czytelników książkę w sposób trafny i wyczerpujący zilustrowaną archiwalnymi i współczesnymi fotografiami budynków oraz planami architektonicznymi, w większości pochodzącymi z Muzeum Architektury. Praca ma charakter popularyzatorski, lecz jest mocno i wiernie osadzona w historii. Mimo nieco „lżejszej” narracji, która odpowiada popularno-naukowym założeniom, nie obniżono merytorycznej jakości pracy, która zawiera adekwatny aparat naukowy. Ostatni, niezwykle cenny fragment stanowi katalog, nazwany przewodnikiem, omawiający w sposób chronologiczny zabudowę wszystkich parceli na poszczególnych wyspach. Książkę czyta się z wielką przyjemnością, a staranne wydanie daje dodatkową satysfakcję czytelnikowi.

prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke

W wypadku przedstawionej przez Marię Zwierz książki „Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy” jest jeszcze jedna niezwykle ważna informacja. Dowiadujemy się, że współcześni inwestorzy i architekci są już w pełni świadomi, że nowe w naszym mieście nie powstaje na „zielonej trawie”, lecz na dawnych historycznych fundamentach. Jest przecież Wrocław wielowarstwowym tworem – niemal tortem z nakładającymi się na siebie warstwami powstającymi w czasach, w których budowano, rozbierano, niszczono i ponownie wznoszono. Takim szczególnie doświadczonym przez historię miejscem są wrocławskie wschodnie wyspy odrzańskie w niezwykle atrakcyjny sposób ukazane w przebogato ilustrowanej książce Marii Zwierz powstałej staraniem firmy RealCo Property Investment and Development i wrocławskiego Muzeum Architektury.

dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Eysymontt

-