Młyn Maria zdobył pierwsze miejsce w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2022

Młyn Maria został nagrodzony w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2022, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii rewitalizacja. Konkurs ten jest organizowany przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Oceniane są nie tylko jakość robót, czas realizacji projektu oraz koszty, ale również funkcjonalność, zastosowane rozwiązania technologiczne, warunki pracy, spełnienie wymagań BHP oraz wpływ inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Dolnośląska Budowa Roku to uznany konkurs, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do jego udziału przystępują najlepsi projektanci, wykonawcy, inwestorzy i deweloperzy.

Realco Property Investment and Development Sp. z o.o.

ul. Zielna 37,
Budynek C, Piętro IV
00-108 Warszawa

+48 22 395 75 34
biuro@realco.pl