Sprawy korporacyjne

Realco Projekt 1 sp. z o.o.

Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółek: Realco Projekt 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmująca oraz Silwes W22 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Renovo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowane.

Zarząd spółki Realco Projekt 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek.

Plan połączenia będzie dostępny na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

Treść planu połączenia

Załączniki do planu połączenia zostały udostępnione do przeglądania w siedzibie spółki, zgodnie z treścią art. 505 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Silwes W22 sp. z o.o.

Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółek: Realco Projekt 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmująca oraz Silwes W22 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Renovo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowane.

Zarząd spółki Silwes W22 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. Został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek.
Plan połączenia będzie dostępny na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

Treść planu połączenia

Załączniki do planu połączenia zostały udostępnione do przeglądania w siedzibie spółki, zgodnie z treścią art. 505 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Renovo sp. z o.o.

Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółek: Realco Projekt 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmująca oraz Silwes W22 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Renovo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowane.

Zarząd spółki Renovo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek.
Plan połączenia będzie dostępny na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

Treść planu połączenia

Załączniki do planu połączenia zostały udostępnione do przeglądania w siedzibie spółki, zgodnie z treścią art. 505 § 3 kodeksu spółek handlowych.