Sprawy korporacyjne

Likwidacja RP1

Likwidatorzy Realco Projekt 1 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000199854, zawiadamiają, że w dniu 28 lutego 2022 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.