„SACRUM i POSTINDUSTRIALIZM” wspólna publikacja RealCo i Muzeum Architektury

Publikacja pt. „Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy” jest wspólnym projektem firmy RealCo Property Investment and Development (inwestora Młyna Maria) oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Książka została zaprezentowana 25 maja 2018r. podczas specjalnego wydarzenia, w którym udział wzięli przedstawiciele inwestora i muzeum oraz autorka – dr Maria Zwierz.

Celem publikacji było przybliżenie wielowiekowej historii zespołu wschodnich wysp odrzańskich we Wrocławiu, w tym: Wyspy Piaskowej, Słodowej, dawnej Młyńskiej, Bielarskiej, Daliowej oraz Tamki. Inspiracją do jej napisania był postindustrialny budynek Młyna Maria. Gdyby nie on, prawdopodobnie książka nigdy by nie powstała.

Jesteśmy właścicielami Młyna Maria od 2016 roku, ale już wcześniej zainspirował on nas do zainteresowania obszarem, na którym jest położony. Wschodnie wyspy odrzańskie to niezwykle malowniczy i reprezentacyjny element krajobrazu Wrocławia i im więcej o nim czytaliśmy, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że warto opisać jego przemiany. Tym bardziej, że historia wschodnich wysp odrzańskich przedstawiona przez pryzmat przeobrażeń architektonicznych, wiele mówi zarówno o specyfice tego obszaru, jak i jego mieszkańcach – mówi Piotr Jaśkowski, członek zarządu RealCo.

Książka została napisana przez dr Marię Zwierz, historyk sztuki, obecnie kierownika Działu Architektury Wrocławia XIX i XX wieku w Muzeum Architektury we Wrocławiu. W publikacji przedstawiony został zarówno rozwój wysp od średniowiecza aż po czasy współczesne, jak również losy dawnych mieszkańców tego malowniczego zakątka miasta. Nie zapomniano także o ważnych wydarzeniach, mających wpływ na zabudowę powyższego obszaru, w tym tak dramatycznych jak pożary i powodzie.

W publikacji ukazano m.in. ważne dla Wrocławia na początku XIX wieku tworzenie się instytucji publicznych w dawnych, zsekularyzowanych wówczas klasztorach augustianów i augustianek, a także opisano charakterystyczny dla wysp rozwój przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz innych zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych. Nie zapomniano wspomnieć o historii powstawania nowych mostów oraz żeglugi na Odrze. Ukazano również miejsca rekreacji, kąpieliska oraz, powstające szczególnie na początku wieku XX, prospołeczne organizacje. Przykładem może być miejska jadłodajnia przy ulicy Staromłyńskiej na Wyspie Piaskowej.

Ważnym i użytecznym dla czytelnika elementem zamykającym publikację jest „Przewodnik po wyspach”, w którym zamieszczono informacje o posesjach, znajdujących się na tych terenach oraz o losach ich dawnych właścicieli.

Podczas prac nad książką udało się zgromadzić bardzo obszerny materiał ilustracyjny – ponad 250 grafik w tym: map, pocztówek, projektów architektonicznych oraz fotografii, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych.

Książka została wydana w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej. Posiada 308 stron tekstu oraz twardą oprawę.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

sacrum i postindustrializm

Realco Property Investment and Development Sp. z o.o.

ul. Zielna 37,
Budynek C, Piętro IV
00-108 Warszawa

+48 22 395 75 34
biuro@realco.pl