Rewitalizacja

 

HISTORIA UKRYTA W DETALACH

Początkowo Kamienica Wilcza 19 utrzymana była w stylach neorenesansowym i neobarokowym. W trakcie remontu, przeprowadzonego w latach 60. XX wieku, usunięto bogaty sztukatorski wystrój elewacji, w skutek czego uzyskała ona charakter zbliżony do stylu wczesnomodernistycznego.

O dawnej formie budynku będą przypominać dwa ryzality ujmujące fasadę po obu stronach, a w nich - okna drugiej i trzeciej kondygnacji zamknięte, w przeciwieństwie do pozostałych, półokrągłymi łukami. Również oryginalne zdobienia, w tym żeliwne tralki, stopnice, opaski i supraporty na klatce schodowej frontowej podkreślą XIX-wieczny rodowód kamienicy.

Budynek z szeroką, jedenastoosiową, częściowo boniowaną fasadą oraz żaglasto sklepioną bramą zostanie zwieńczony po obu stronach oryginalnymi, żeliwnymi odbojami. Historyczna posadzka będzie zdobić wejście do Kamienicy Wilcza 19, a subtelne oświetlenie uwydatni kamieniczne sztukaterie - gzymsy, rozety, cokoły i pilastry.

REWITALIZACJA

Rewitalizacja budynków historycznych jest procesem złożonym i pod wieloma względami wymagającym. Planując takie przedsięwzięcie należy skrupulatnie wychwycić i wyeksponować walory architektoniczne, historyczne i kulturowe oraz połączyć ze sobą złożone aspekty techniczne i funkcjonalne. Dzięki temu, w trakcie remontu zabytkowy budynek odzyskuje dawny urok i jednocześnie zostaje przystosowany do obowiązujących wysokich standardów oraz oczekiwań współczesnych użytkowników.

W ramach prac renowacyjnych Kamienicy Wilcza 19 wymienione zostaną stropy, stolarka okienna i drzwiowa oraz wszystkie instalacje. Dla wygody mieszkańców każda klatka kamienicy zyska nowoczesną windę wewnętrzną. Utrzymany zostanie historyczny kształt budynku, przywrócone zdobienia i detale, a nowopowstała nadbudowa będzie stanowić idealny kontrast, przez co wyeksponuje walory zrewitalizowanej, zabytkowej elewacji.